Lời nói con trẻ PDF

Thầy giáo tự nhiên:
"Trong thế giới tự nhiên, có rất nhiều việc kì thú như do trực giác bản năng và một loài động vật này không thích một loài động vật kia, hoặc căm thù động vật khác. Ví như:
Chó không thích mèo, cáo thường bắt gà, nhện là thiên địch của các loài côn trùng...
Ai có thể lấy thêm ví dụ cho thầy nào?" Anna giơ tay trả lời:
"Ví dụ như học sinh và thầy giáo ạ!"

Bình luận