Lộ tẩy PDF

Còn ít ngày nữa đến kỳ nghỉ hè.
Tomat muốn nghỉ hè trước liền giả giọng bố gọi điện đến cho thầy giáo:
"Xin lỗi thầy, Tomat nhà tôi bị ốm. Thầy có thể cho cháu nó nghỉ khoảng 3,4 ngày được không?".
Thầy giáo: "Tôi rất buồn khi nghe tin này, nhưng tôi đang nói chuyện với ai đấy ạ".
Tomat: "Thưa thầy là ba của em".

Bình luận