Thời tương lai PDF

Tại một lớp học Anh văn ở một trung tâm dạy ngoại ngữ, thầy giáo hỏi một học viên:
- Anh hãy cho biết, thời tương lai của động từ "cưới vợ". - Thưa thầy là... "ly hôn" ạ.

Bình luận