Mua đền PDF

Bà mẹ dỗ con:
- Nín đi, làm sao cứ khóc mãi, là tại cái gì nào?
- Con mèo ăn vụng hết bánh để dành của con rồi.
- Ôi, thế thôi mà cũng khóc. Mai mẹ mua đền cho con một con mèo khác.

Bình luận