Tình anh em PDF

Thầy giáo muốn học sinh hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc làm từ thiện bèn lấy một ví dụ: "Nếu như có một con lừa chở đồ quá nặng đang vất vả vượt dốc mà chủ nó cứ ra sức quất roi lên lưng nó. Tôi xuất hiện ngăn cản lại.
Vậy các em nói xem đó là nét đẹp gì?". Pie nhanh nhảu: "Là tình anh em ạ".

Bình luận