Đồng cảm PDF

Bài tập làm văn của Tiểu Minh là hãy tường thuật lại một buổi đi tham quan vườn bách thú, Tiểu Minh viết:
Bách thú gọi là bách thú bởi vì trong đó nhốt rất nhiều thú. Chúng đều được nhốt ở trong chuồng, bên ngoài chỉ có mấy người dạo quanh, chỉ có ở chuồng tinh tinh là có nhiều người vây quanh. Bởi vì bọn họ tương đối đồng cảm...

Bình luận