Ví dụ PDF

Thầy giáo: Hãy lấy ví dụ về "Phát hiện" và "Phát minh".
Học sinh: Thưa thầy, bố em "phát hiện" ra mẹ em. Mẹ em và bố em "phát minh" ra em.
Trí nhớ của thầy thật là tốt
Thầy giáo giảng: "Colombo đã phát hiện ra châu Mỹ". "Sự kiện ấy đã xảy ra cách đây 400 năm trước".
Một học sinh nam nhìn thầy kinh ngạc, do dự một hồi rồi nói: "Trí nhớ của thầy tốt thật".

Bình luận