Lỗi đạo PDF

Thầy giáo: "Trên đời này dù có bao nhiêu tiền cũng không thể đổi thay đạo đức truyền thống người thân được. Tôi cho em 100 USD em có dám lỗi đạo làm con đối với bố mẹ mình không?".
Học trò lập tức trả lời:
"Nếu em đánh chị em thì thầy cho em bao nhiêu tiền?".

Bình luận