Sống đến 100 tuổi PDF

Một cụ ông đã kỷ niệm ngày sinh thứ 100 của mình, được một ông bạn khác hỏi rằng:
- Tất nhiên giờ thì ông không thể lái xe được nữa hay đi đó đây nhiều như trước kia ông vẫn thường đi. Vậy có nhược điểm gì khác nữa khi sống đến 100 tuổi?
- Chỉ có một điều mà tôi có thể nghĩ được ra - Ông cụ đáp - Đó là tôi rất buồn khi thấy các cháu tôi đã đến tuổi trung niên.

Bình luận