Sợ xấu xí PDF

Con gái hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Bố có sợ xấu xí không?

Mẹ cười:

- Nếu bố sợ xấu xí thì bây giờ đã không có con rồi!

Bình luận