Thuỷ lực sông ngòi - Nghiên cứu điển hình tính toán thuỷ lực cấp nước mùa cạn đồng bằng sông Hồng PDF

Tác giả : Hà Văn Khối
Tóm tắt nội dung:

Giáo trình gồm phần lý thuyết và phần thực hành.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :132
 • Kích thước :5.16MB
 • Số trang :114
 • Đăng lúc :1 năm trước
 • Số lượt tải : 37
 • Số lượt xem : 563

Thông tin sách:

Giáo trình Thuỷ lực sông ngòi được biên soạn theo khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ ngành nước của Danida, tiểu hợp phần Hỗ trợ nâng cao năng lực trường Đại học Thuỷ lợi do Chính phủ Đan Mạch tài trợ
Giáo trình Thuỷ lực sông ngòi được biên soạn theo chương trình đào tạo cao học Ngành Thuỷ văn học, Chỉnh trị sông và bờ biển và Phát triển nguồn nước, giáo trình cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực này. Giáo trình gồm phần lý thuyết và phần thực hành. Nghiên cứu điển hình là một nội dung quan trọng của phần thực hành được biên soạn nhằm làm mẫu cho việc ứng dụng mô hình thuỷ lực khi giải quyết một vấn đề thực tế.
Nghiên cứu điển hình "Tính toán thuỷ lực cấp nước mùa cạn cho đồng bằng sông Hồng" do GS.TS Hà Văn Khối chủ biên. Nội dung của nghiên cứu điển hình liên quan đến bài toán điều tiết cấp nước hệ thống hổ chứa thượng nguồn cho vùng hạ du sông Hồng – Thái Bình. Trên cơ sở tính toán thuỷ lực xác định diễn biến mực nước tại các cửa lấy nước trên hệ thống sông, kiến nghị phương án vận hành hệ thống hồ chứa theo yêu cầu phát điện và cấp nước hạ du.
Nội dung tính toán thuỷ lực dòng chảy mùa kiệt như sau:
– Thiết lập hệ thống mạng sông.
– Xác định điều kiện biên của bài toán thuỷ lực.
– Xác định bộ thông số mô hình.
- Kiểm định mô hình.
– Tính toán đường mực nước hạ du theo các kịch bản vận hành cấp nước hồ chứa.
– Phân tích kết quả tính toán theo các kịch bản vận hành.
Hiện nay, nhiều mô hình dòng không ổn định đã được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam như mô hình SOGREAH (Pháp), mô hình VRSAP của cổ Phó Giáo sư Nguyễn Như Khuê, mô hình KOD01 của GS.TSKH Nguyễn Ân Niên. Tuy nhiên, thời gian gần đây do tính ưu việt của mô hình MIKE11 nên mô hình này đã được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Bởi vậy, trong tài liệu này chúng tôi sử dụng mô hình MIKE11 để tính toán diễn biến dòng chảy mùa kiệt trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.
Nghiên cứu điển hình gồm 4 chương:
Chương I: Mở đầu.
Chương II: Lựa chọn kịch bản vận hành hồ chứa cho tính toán thuỷ lực.
Chương III: Thiết lập mạng sống, thông số hoá mô hình và kiểm định mô hình.
Chương IV: Tính toán thuỷ lực theo các kịch bản vận hành hồ chứa,

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook