Thiết Kế VAC Cho Mọi Vùng (Nguyên Lý Và Mô Hình) PDF

Tóm tắt nội dung:

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương I: Lịch sử phát triển, vai trò, vị trí của kinh tế VAC; Chương II: Hệ thống VAC và các thành phần của hệ thống; Chương III: Xây dựng các mô hình VAC tổng quát ở các vùng sinh thái.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :252
 • Kích thước :1.21MB
 • Số trang :184
 • Đăng lúc :1 năm trước
 • Số lượt tải : 138
 • Số lượt xem : 1.208

Thông tin sách:

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương I: Lịch sử phát triển, vai trò, vị trí của kinh tế VAC; Chương II: Hệ thống VAC và các thành phần của hệ thống; Chương III: Xây dựng các mô hình VAC tổng quát ở các vùng sinh thái.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook