Thiết Kế Đường Ô Tô : Công Trình Vượt Sông - Tập 3 PDF

Tóm tắt nội dung:

Tóm tắt: Phần 1: Công trình vượt qua sông lớn và vừa Chương 1: Khái niệm chung về công trình vượt qua sông lớn và vừa Chương 2: Tính toán thủy văn trong thiết kế cầu Chương 3: Xác định khẩn độ cần và xói chung dưới cầu Chương 4: Xác định xói cục bộ trụ cầu và biện pháp chống xói cục bộ Chương 5: Tính toán thủy lực cầu vượt sông Chương 6: Thiết kế các công trình trong khu vực cầu vượt sông Chương 7: Khảo sát đo đạt thủy văn tại vị trí cầu vượt sông Phần 2: Công trình vượt qua sông nhỏ Chương 8: Khái niệm chung về công trình vượt qua sông nhỏ Chương 9: Xác định lưu lượng từ lưu vực nhỏ Chương 10: Tính toán các công trình vượt qua sông nhỏ Phần phụ lục

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :941
 • Kích thước :7.12MB
 • Số trang :308
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 462
 • Số lượt xem : 3.600

Thông tin sách:

Tóm tắt:
Phần 1: Công trình vượt qua sông lớn và vừa
Chương 1: Khái niệm chung về công trình vượt qua sông lớn và vừa
Chương 2: Tính toán thủy văn trong thiết kế cầu
Chương 3: Xác định khẩn độ cần và xói chung dưới cầu
Chương 4: Xác định xói cục bộ trụ cầu và biện pháp chống xói cục bộ
Chương 5: Tính toán thủy lực cầu vượt sông
Chương 6: Thiết kế các công trình trong khu vực cầu vượt sông
Chương 7: Khảo sát đo đạt thủy văn tại vị trí cầu vượt sông
Phần 2: Công trình vượt qua sông nhỏ
Chương 8: Khái niệm chung về công trình vượt qua sông nhỏ
Chương 9: Xác định lưu lượng từ lưu vực nhỏ
Chương 10: Tính toán các công trình vượt qua sông nhỏ
Phần phụ lục

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook

Thuộc bộ sách