Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng PDF

Tóm tắt nội dung:

Chương 1: Cơ sở thiết kế cầu treo dây võng Chương 2: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây võng Chương 3: Phân tích, tính toán kết cấu cầu treo dây võng Chương 4: Bài toán động học cầu treo dây võng Chương 5: Kiểm tra hư hỏng cầu treo dây võng Phụ lục 1: Tính cầu treo theo sơ đồ biến động Phụ lục 2: Chương trình pascal

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :492
 • Kích thước :5.00MB
 • Số trang :226
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 285
 • Số lượt xem : 2.306

Thông tin sách:

Chương 1: Cơ sở thiết kế cầu treo dây võng
Chương 2: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây võng
Chương 3: Phân tích, tính toán kết cấu cầu treo dây võng
Chương 4: Bài toán động học cầu treo dây võng
Chương 5: Kiểm tra hư hỏng cầu treo dây võng
Phụ lục 1: Tính cầu treo theo sơ đồ biến động
Phụ lục 2: Chương trình pascal

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook