Thách Đố Của Thế Kỷ XXI - Liên Kết Tri Thức PDF

Thể loại: Giáo dục
Tác giả : Edgar Morin
Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách thể hiện sự phong phú cả trong việc tìm tòi lý luận, cũng như thể nghiệm thực tiễn.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :1
 • Kích thước :109.48MB
 • Số trang :695
 • Đăng lúc :5 tháng trước
 • Số lượt tải : 56
 • Số lượt xem : 483

Thông tin sách:

Thách Đố Của Thế Kỷ XXI Liên Kết Tri Thức được viết trên cơ sở những cuộc Hội thảo chuyên đề "Nên giảng dạy những tri thức gì ở các trường trung học?" do Bộ trưởng Bộ giáo dục nước Cộng hòa Pháp bảo trợ.
Cuốn sách thể hiện sự phong phú cả trong việc tìm tòi lý luận, cũng như thể nghiệm thực tiễn. Nhiều tác giả đã nêu lên những việc cụ thể cần làm trong nghiên cứu và giảng dạy. Liên kết tri thức là câu trả lời cho những thách đố về tri thức, là cải cách tư duy, thay đổi căn bản tư duy giáo dục.
Nội dung sách gồm 8 phần:
Ngày thứ nhất: Thế giới.
Ngày thứ hai: Trái Đất.
Ngày thứ ba: Sự sống.
Ngày thứ tư: Loài người.
Ngày thứ năm: Ngôn ngữ, văn minh, văn học, nghệ thuật, điện ảnh.
Ngày thứ sáu: Lịch sử.
Ngày thứ bảy: Văn hóa thanh, thiếu niên.
Ngày thứ tám: Liên kết tri thức.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook