Trang chủ
Giải thích Thành Ngữ - Tục Ngữ Việt Nam

Giải thích Thành Ngữ - Tục Ngữ Việt Nam

Tác giả : Khuyết Danh

Thể loại : Văn Học

Đã xem : 2.544

Số Chương / Tập : 183

Cập nhật lần cuối : 1 tuần trước

Đọc trên điện thoại

Giới thiệu

Thành ngữ là tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa của nó thường không thể giải thích được một cách đơn giản bằng nghĩa của các từ tạo nên nó, còn Tục Ngữ là câu ngắn gọn, thường có vần điệu, đúc kết tri thức, kinh nghiệm sống và đạo đức thực tiễn của nhân dân
Nhưng để hiểu nó chúng ta cần phân tích và có hệ thống cho thế hệ sau.
cuốn sách này mục đích là để thành ngữ và tục ngữ được mọi người hiểu rõ hơn

Bình luận

Đèo heo hút gió nghĩa là gì?

Con cà con kê nghĩa là gì?

Có công mài sắt, có ngày nên kim nghĩa là gì?

Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nghĩa là gì?

Chạy như cờ lông công nghĩa là gì?

Cạn tàu ráo máng nghĩa là gì?

Ăn ốc nói mò nghĩa là gì?

Sống để dạ chết mang theo nghĩa là gì?

Cà cuống chết đến đít còn cay nghĩa là gì?

Ba chìm bảy nổi nghĩa là gì?

Giàu vì bạn, sang vì vợ nghĩa là gì?

Chim sa cá lặn nghĩa là gì?

Cái tổ con chuồn chuồn nghĩa là gì?

Chờ được mạ, má đã sưng nghĩa là gì?

Bợm già mắc bẫy cò ke nghĩa là gì?

Bá Nha - (Chung) Tử Kỳ nghĩa là gì?

Bầu dục chấm mắm cáy nghĩa là gì?

Áo vải, cờ đào nghĩa là gì?

Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng nghĩa là gì?

Áo gấm đi đêm nghĩa là gì?

Ăn cháo đái bát nghĩa là gì?

Chân nam đá chân chiêu nghĩa là gì?

Bóc ngắn cắn dài nghĩa là gì?

Lá lành đùm lá rách nghĩa là gì?

Cõng rắn cắn gà nhà nghĩa là gì?

Được voi đòi tiên nghĩa là gì?

Ăn vóc học hay nghĩa là gì?

Vụng chèo khéo chống nghĩa là gì?

Nhạt phấn phai hương nghĩa là gì?

Rau muống tháng 9 nhịn cho mẹ chồng nghĩa là gì?

Ếch ngồi đáy giếng nghĩa là gì?

Cú kêu cho ma ăn nghĩa là gì?

Ăn chay niệm phật nói lời từ bi nghĩa là gì?

Vàng thau lẫn lộn nghĩa là gì?

Năm tao bảy tuyết nghĩa là gì?

Có nếp có tẻ nghĩa là gì?

Nước mắt cá sấu nghĩa là gì?

Tức nước vỡ bờ nghĩa là gì?

Thả mồi bắt bóng nghĩa là gì?

Tứ cố vô thân nghĩa là gì?

Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng nghĩa là gì?

Thua keo này bày keo khác nghĩa là gì?

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nghĩa là gì?

Ướt như chuột lột nghĩa là gì?

Bóng chim tăm cá nghĩa là gì?

Như nước đổ đầu vịt nghĩa là gì?

Kẻ tám lạng người nửa cân nghĩa là gì?

Trộm cắp như rươi nghĩa là gì?

Một nắng hai sương nghĩa là gì?

Mạt cưa mướp đắng nghĩa là gì?

Chó mái chim mồi nghĩa là gì?

Máu ghen Hoạn Thư nghĩa là gì?

Ma ăn cỗ nghĩa là gì?

Nói có sách, mách có chứng nghĩa là gì?

Xác như vờ, xơ như nhộng nghĩa là gì?

Len lét như rắn mùng năm nghĩa là gì?

Dốt có đuôi nghĩa là gì?

Nợ như chúa Chổm nghĩa là gì?

Tham bát bỏ mâm nghĩa là gì?

Tấc đất cắm dùi nghĩa là gì?

Hàng tôm hàng cá nghĩa là gì?

Lời ong tiếng ve nghĩa là gì?

Lệnh ông không bằng cồng bà nghĩa là gì?

Sơn cùng thủy tận nghĩa là gì?

Tha phương cầu thực nghĩa là gì?

Sống để dạ chết mang theo nghĩa là gì?

Rách như tổ đỉa nghĩa là gì?

Rước voi giày mả tổ nghĩa là gì?

Ba que xỏ lá nghĩa là gì?

Ba hồn bảy vía - Ba hồn chín vía

Cáo mượn oai hùm nghĩa là gì?

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn nghĩa là gì?

Đồng không mông quạnh nghĩa là gì?

Nói nhăng nói cuội nghĩa là gì

Chết đứng như Từ Hải nghĩa là gì?

Đười ươi giữ ống nghĩa là gì?

Hồn xiêu phách lạc nghĩa là gì?

Nói toạc móng heo nghĩa là gì?

Quýt làm cam chịu nghĩa là gì?

Vừa ăn cướp vừa la làng nghĩa là gì?

Trướng rủ màn che nghĩa là gì?

Lo bò trắng răng nghĩa là gì?

Nát như tương nghĩa là gì?

Cửa Khổng sân Trình nghĩa là gì?

Sức dài vai rộng nghĩa là gì?

Tiền trảm hậu tấu nghĩa là gì?

Khôn cho người ta rái, dại cho người ta thương nghĩa là gì?

Bách phát bách trúng nghĩa là gì?

Ướt như chuột lột nghĩa là gì?

Chén tạc chén thù nghĩa là gì?

Ông chẳng bà chuộc nghĩa là gì?

Kín cổng cao tường nghĩa là gì?

Há miệng mắc quai nghĩa là gì?

Oan Thị Kính nghĩa là gì?

Lá mặt lá trái nghĩa là gì?

Há miệng chờ sung nghĩa là gì?

Gửi trứng cho ác nghĩa là gì?

Giàu làm kép hẹp làm đơn nghĩa là gì?

Được voi đòi tiên nghĩa là gì?

Đa nghi như Tào Tháo nghĩa là gì?

Dở dở ương ương nghĩa là gì?

Thoả chí tang bồng nghĩa là gì

Cõng rắn cắn gà nhà nghĩa là gì?

Niêu cơm Thạch Sanh nghĩa là gì?

Như vợ chồng sam nghĩa là gì

Gửi trứng cho ác nghĩa là gì?

Chết đuối vớ được cọc nghĩa là gì?

Chữ như gà bới nghĩa là gì?

Ốc không nổi mình ốc lại mang cọc cho rêu nghĩa là gì?

Ông Tơ bà Nguyệt nghĩa là gì?

Cốc mò cò xơi nghĩa là gì?

Mưa không khắp nghĩa là gì?

Một miệng thì kín, chín miệng thì hở nghĩa là gì

Mất bò mới lo làm chuồng nghĩa là gì?

Lừa ưa nặng nghĩa là gì?

Một nghề thì sống đống nghề thì chết nghĩa là gì?

Mèo già hóa cáo nghĩa là gì?

Lươn ngắn lại chê chạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm

Tham thì thâm nghĩa là gì?

Như vợ chồng ngâu nghĩa là gì?

Qua cầu rút ván nghĩa là gì?

Xui nguyên giục bị nghĩa là gì?

Lấy thúng úp voi nghĩa là gì?

Chuồn chuồn đạp nước nghĩa là gì?

Hằng hà sa số nghĩa là gì?

Gan cóc tía nghĩa là gì?

Một mất mười ngờ nghĩa là gì?

Ruột để ngoài da nghĩa là gì?

Phúc họa khó lường nghĩa là gì?

Mũ ni che tai nghĩa là gì?

Giậu đổ bìm leo nghĩa là gì?

Chuột sa chĩnh gạo nghĩa là gì?

Bàn tay có ngón ngắn ngón dài nghĩa là gì?

Cá chậu chim lồng nghĩa là gì?

Đẽo cày giữa đường nghĩa là gì?

Yêu nên tốt, ghét nên xấu nghĩa là gì?

Quạ nào mà chẳng đen đầu nghĩa là gì?

Nằm gai nếm mật nghĩa là gì?

Chắp cánh liền cành nghĩa là gì?

Đứt đuôi con nòng nọc nghĩa là gì?

Gương vỡ lại lành nghĩa là gì?

Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo nghĩa là gì?

Đồ Sở Khanh nghĩa là gì?

Của ít lòng nhiều nghĩa là gì?

Nước chảy chỗ trũng nghĩa là gì?

Cha truyền con nối nghĩa là gì?

Rồng đến nhà tôm nghĩa là gì?

Môi hở răng lạnh nghĩa là gì?

Muỗi đốt chân voi nghĩa là gì?

Học vẹt nghĩa là gì?

Văn hay chữ tốt nghĩa là gì?

Ngang như cua nghĩa là gì?

Nhanh như cắt nghĩa là gì?

Mỗi cây mỗi hoa nghĩa là gì?

Của người phúc ta nghĩa là gì?

Tương cà gia bản nghĩa là gì?

Thuốc đắng dã tật nghĩa là gì?

Cháy nhà mới ra mặt chuột nghĩa là gì?

Cá không ăn muối cá ươn nghĩa là gì?

Cá hóa rồng nghĩa là gì?

Cá chuối đắm đuối vì con nghĩa là gì?

Lá thắm chỉ hồng nghĩa là gì?

Bọ ngựa chống xe nghĩa là gì?

Ăn lông ở lỗ nghĩa là gì?

Bàn tay không che nổi mặt trời nghĩa là gì?

Ngựa quen đường cũ nghĩa là gì?

Tấc đất tấc vàng nghĩa là gì?

Lòng vả cũng như lòng sung nghĩa là gì?

Hồng nhan bạc mệnh nghĩa là gì?

Đẹp như Tiên nghĩa là gì?

Dốt hay nói chữ nghĩa là gì?

Công cha nghĩa mẹ nghĩa là gì?

Giật gấu vá vai nghĩa là gì?

Đất có thổ công, sông có hà bá nghĩa là gì?

Bán lợi mua danh nghĩa là gì?

Bán trời không văn tự nghĩa là gì?

Ăn mày đánh đổ cầu ao nghĩa là gì?

Ăn như rồng cuốn nghĩa là gì?

Ăn cơm chúa, múa tối ngày nghĩa là gì?

Ăn chay niệm phật nghĩa là gì?

Cháy nhà ra mặt chuột nghĩa là gì?

Đục nước béo cò nghĩa là gì?

Già đòn non nhẽ nghĩa là gì?

Hóa học
Văn học
Công nghệ thông tin