Tài Liệu Tập Huấn Kỹ Thuật Cho Khuyến Nông Viên Cấp Xã Tập 1 PDF

Thông tin sản phẩm:

  • Lượt đọc :180
  • Kích thước :2.06MB
  • Số trang :113
  • Đăng lúc :1 năm trước
  • Số lượt tải : 45
  • Số lượt xem : 761

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách giới thiệu chi tiết và có hình vẽ minh họa rõ ràng về điều kiện nuôi, trồng và kỹ thuật nuôi, trồng các giống cây, con.

Giới thiệu sách

Bộ sách gồm hai tập, với nội dung tập hợp kỹ thuật trồng, chăm sóc một số cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp và kỹ thuật nuôi một số loài thủy sản nước ngọt phù hợp với nước ta. Cuốn sách giới thiệu chi tiết và có hình vẽ minh họa rõ ràng về điều kiện nuôi, trồng và kỹ thuật nuôi, trồng các giống cây, con. Tập 1 của bộ sách tập trung giới thiệu kỹ thuật trồng, chăm sóc một số cây nông nghiệp (cây lương thực, cây ăn quả).