Sách Giáo Khoa Hóa Học 11 Nâng Cao PDF

Thể loại: Lớp 11;Giáo dục
Tác giả : Lê Xuân Trọng
Tóm tắt nội dung:

Chất chỉ thị axit-bazơ Luyện tập Axit, bazơ và muối Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện Thực hành.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :4.319
 • Kích thước :20.30MB
 • Số trang :285
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 3.399
 • Số lượt xem : 15.781

Thông tin sách:

Sách Giáo Khoa Hóa Học 11 Nâng Cao bao gồm Sự điện li ,phân loại các chất điện li,Axit, bazơ và muối; Sự điện li của nước, pH; Chất chỉ thị axit-bazơ; Luyện tập Axit, bazơ và muối…
Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao :
Sự điện li
Phân loại các chất điện li
Axit, bazơ và muối
Sự điện li của nước, pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
Luyện tập Axit, bazơ và muối
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện
Thực hành. Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Khái quát về nhóm nitơ
Nitơ
Amoniac và muối amoni
Axit nitric và muối nitrat
Luyện tập Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ
Photpho
Axit photphoric và muối photphat
Phân bón hoá học
Luyện tập Tính chất của photpho và các hợp chất của photpho
Thực hành. TÍnh chất của một số hợp chất nitơ, photpho. Phân biệt một số loại phân bón hóa học.
Khái quát về nhóm cacbon
Cacbon
Hợp chất của cacbon
Silic và hợp chất của silic
Công nghiệp silicat
Luyện tập Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng
Hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ
Phân tích nguyên tố
Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Luyện tập Chất hữu cơ, công thức phân tử
Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Phản ứng hữu cơ
Luyện tập Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Ankan : Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
Ankan : Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí
Ankan : Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
Xicloankan
Luyện tập Ankan và Xicloankan
Thực hành Phân tích định tính Điều chế và tính chất của metan
Anken : Danh pháp, cấu trúc và đồng phân
Anken : Tính chất, điều chế và ứng dụng
Ankadien
Khái niệm về tecpen
Ankin
Luyện tập Hiđrocacbon không no
Thực hành. Tính chất của hiđrocacbon không no
Benzen và AnkylBenzen
Stiren và naphtalen
Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
Luyện tập So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no
Thực hành. Tính chất của một số hiđrocacbon thơm
Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Luyện tập Dẫn xuất halogen
Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí
Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
Phenol
Luyện tập Ancol, phenol
Thực hành. Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol Và phenol
Anđehit và Xeton
Luyện tập Anđehit và Xeton
Axit cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí
Axit cacboxylic: tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
Luyện tập Axit cacboxylic
Thực hành. Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook

Thuộc bộ sách