Python Basics: A Self-Teaching Introduction PDF

Thể loại: Python;Lập trình
Tác giả : H. Bhasin
Tóm tắt nội dung:

The book has been divided into four sections.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :521
 • Kích thước :6.26MB
 • Số trang :566
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 333
 • Số lượt xem : 1.862

Thông tin sách:

This book is designed for use as a primary introduction to Python and can be used as an introductory text or as a resource for professionals in industry. The book has been divided into four sections. The first section deals with the language fundamentals, primarily the procedural part of the language, the second introduces the object-oriented paradigms, the third section deals with data structures, and the last is devoted to advanced topics like handling multi-dimensional arrays using NumPy and visualization using Matplotlib. Regular expressions and multi-threading have been introduced in the appendices.
FEATURES
• Includes sections dedicated to data structures
• Offers in-depth treatment of topics such as classes, inheritance, BST, and NumPy
• Introduces topics like Matplotlib and PIL
• Contains exercises for practice and a review of essential programming concepts

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook