Những Điều Cần Biết Về Đào Tạo Nghề Và Việc Làm Đối Với Lao Động Nông Thôn PDF

Tác giả : Hà Anh
Tóm tắt nội dung:

Nội dung sách tập trung đề cập những vấn đề chung về đào tạo nghề, việc làm; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách; một số nghiệp vụ về tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề và kết nối việc làm trong đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :189
 • Kích thước :0.87MB
 • Số trang :168
 • Đăng lúc :1 năm trước
 • Số lượt tải : 43
 • Số lượt xem : 712

Thông tin sách:

Nội dung sách tập trung đề cập những vấn đề chung về đào tạo nghề, việc làm; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách; một số nghiệp vụ về tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề và kết nối việc làm trong đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook