Những Câu Chuyện Trung Hoa Xưa: 36 Kế PDF

Tác giả : Trình Ngọc Hoa
Tóm tắt nội dung:

Đọc để hiểu từ đâu có những từ Mượn gió bẻ măng, Giương Đông kích Tây, Muốn bắt nên thả....

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :711
 • Kích thước :0.20MB
 • Số trang :23
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 659
 • Số lượt xem : 4.033

Thông tin sách:

36 kế kể về các kế sách của tướng sĩ Trung Hoa thời cổ xưa. Đọc để hiểu từ đâu có những từ Mượn gió bẻ măng, Giương Đông kích Tây, Muốn bắt nên thả....
Kế thứ 1 : Man Thiên Quá Hải
Kế thứ 2 : Vây Ngụy Cứu Triệu
Kế thứ 3 : Mưu Sâu Của Khổng Minh
Kế thứ 4 : Dĩ Dật Đãi Lao
Kế thứ 5 : Mượn Gió Bẻ Măng
Kế thứ 6 : Giương Đông Kích Tây
Kế thứ 7 : Hư Hư Thực Thực
Kế thứ 8 : Ám Độ Trần Sương
Kế thứ 9 : Cách Bờ Xem Cháy
Kế thứ 10 : Khẩu Phật Tâm Xà
Kế thứ 11 : Lý Phạt Đào Cương
Kế thứ 12 : Thuận Thủ Khiên Dương
Kế thứ 13 : Đả Thảo Kinh Xà
Kế thứ 14 : Mượn Xác Hoàn Hồn
Kế thứ 15 : Điệu Hổ Ly Sơn
Kế thứ 16 : Muốn Bắt Nên Thả
Kế thứ 17 : Thả Con Săn Sắt Bắt Con Cá Rô
Kế thứ 18 : Bắt Giặt Bắt Vua
Kế thứ 19 : Rút Củi Dưới Nồi
Kế thứ 20 : Đục Nước Béo Cò
Kế thứ 21 : Kim Thiền Thoát Xác
Kế thứ 22 : Đóng Cửa Bắt Giặc
Kế thứ 23 : Xa Thân Gần Đánh
Kế thứ 24 : Giả Đạo Trượng Hổ
Kế thứ 25 : Thay Xà Đổi Cột
Kế thứ 26 : Chỉ Gà Mắng Chó
Kế thứ 27 : Giả Si Bất Điên
Kế thứ 28 : Lên Lầu Rút Thang
Kế thứ 29 : Cây Cành Nở Hoa
Kế thứ 30 : Phản Khách Vi Chủ
Kế thứ 31 : Mỹ Nhân Kế
Kế thứ 32 : Không Thành Kế
Kế thứ 33 : Phản Gián Kế
Kế thứ 34 : Khổ Nhục Kế
Kế thứ 35 : Liên Hoàn Kế
Kế thứ 36 : Tẩu Vi Thượng Sách

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook

Thuộc bộ sách