Nghề chăn nuôi gà thịt PDF

Thông tin sản phẩm:

  • Lượt đọc :352
  • Kích thước :1.01MB
  • Số trang :55
  • Đăng lúc :2 năm trước
  • Số lượt tải : 95
  • Số lượt xem : 813

Tóm tắt nội dung:

Để làm được việc này, chúng ta phải đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Giới thiệu sách

Trong xu thế hội nhập, nông dân ta phải cố gắng nhiều hơn nữa để xoá đói giảm nghèo và từng bước đưa nông thôn vương lên, tiến kịp các nước trong khu vực và trên thế giới.
Để làm được việc này, chúng ta phải đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Muốn vậy nông dân phải đọc, phải học gặp gỡ và trao đổi với các nhà khoa học để thu nhận kiến thức.
Sách này là cẩm nang cho nông dân có được những kỹ thuật mới, phát huy hết tiềm năng sinh học có sẵn ở địa phương. Họ sẽ vương lên ngay trên chính ruộng vườn của minh.