Một Số Mô Hình Hay, Cách Làm Hiệu Quả Trong Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh PDF

Thể loại: Chính Trị
Tóm tắt nội dung:

Việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành phong trào sôi nổi và sâu rộng khắp trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :39
 • Kích thước :3.17MB
 • Số trang :204
 • Đăng lúc :5 tháng trước
 • Số lượt tải : 10
 • Số lượt xem : 220

Thông tin sách:

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đảng bộ và cơ quan chính quyền tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước. Việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành phong trào sôi nổi và sâu rộng khắp trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Ở các địa phương, các ngành, các cấp, trên các lĩnh vực đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình điển hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình của đơn vị, địa phương. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được nhân rộng, từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Nhằm nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản cuốn sách Một số mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cuốn sách giới thiệu một số mô hình hay, cách làm hiệu quả của những tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế,… ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước. Đây là những cách làm đơn giản, thực tế, có khả năng áp dụng cao, tạo được sự lan tỏa, đem lại hiệu quả thiết thực nhằm góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Tháng 8 năm 2020
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook