Lý thuyết trò chơi trong Kinh Doanh PDF

Tác giả : A.M.BrandenBurger

Thông tin sản phẩm:

  • Lượt đọc :616
  • Kích thước :13.55MB
  • Số trang :474
  • Đăng lúc :10 tháng trước
  • Số lượt tải : 809
  • Số lượt xem : 3.366

Tóm tắt nội dung:

CHƯƠNG II: CẠNH TRANH VÀ HỢP TÁC..

Giới thiệu sách

PHẦN I: TRÒ CHƠI KINH DOANH
CHƯƠNG I: CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH .
CHƯƠNG II: CẠNH TRANH VÀ HỢP TÁC..
CHƯƠNG III: LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI.
PHẦN II: CÁC YẾU TỐ CHIẾN LƯỢC.
CHƯƠNG IV: NGƯỜI CHƠI...
CHƯƠNG V: GIÁ TRỊ GIA TĂNG
CHƯƠNG VI: CÁC QUY TẮC.
CHƯƠNG VII: CHIẾN THUẬT.
CHƯƠNG VIII: PHẠM VI.
CHƯƠNG IX: SẴN SÀNG THAY ĐỔI.