Lý Thuyết Tăng Trưởng PDF

Tác giả : Đàm Xuân Hiệp
Tóm tắt nội dung:

giữa nhiều trường phái học thuyết khác nhau.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :52
 • Kích thước :4.97MB
 • Số trang :107
 • Đăng lúc :6 tháng trước
 • Số lượt tải : 77
 • Số lượt xem : 530

Thông tin sách:

Tăng trưởng luôn là chù đề của nhiều cuộc tranh luận khác nhau giữa nhiêu nhà kinh tế học. giữa nhiều trường phái học thuyết khác nhau. Đó cũng là vân (le dược nhiều nhà nghiên cứu cũng như thực hành chính sách vĩ mỏ quan tâm. Tìm dược ban chất đúng đán của tăng trướng có thế giúp ích cho các nhà hoạch định và ra quyết định chính sách kinh tế của một quốc gia. Cuốn sách này đưa ra một góc nhìn vé bản chất của tăng trướng. Thoạt đầu, cuốn sách được biên soạn nhằm phục vụ một phần cho các bài giảng trong môn chuyên đề tự chọn “lý thuyết kinh tế động” mà tác giả thực hiện tại một số khoá cao học ngành Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tuy nhiên, tài liệu cũng có thể dược dùng để phục vụ học tập cho sinh viên và các cán bộ nghiên cứu của các chuyên ngành khác liên quan đến kinh tế học vĩ mô như: kinh tế công nghiệp, kinh tế năng lượng...
Cuốn sách bao gồm những nội dung cơ bản như sau:
Chương I: Tăng trương cân bằng.
Chương 2: Nguyên tác vàng cùa táng trường và ván dê phán chia thu nhập.
Chương 3: Phán tích thêm vé cách nhìn tán cổ điển.
Chương 4: Tăng trưởng phi càn bằng.
CltươHtỊ 5: Tăng trưởng nội sinh và tăng trường ngoại sinh.
Chương 6: Các mô hình phi cân bằng.
Chương 7: Các mô hình cán bằng.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook