Lí luận giáo dục PDF

Tác giả : Phan Thanh Long
Tóm tắt nội dung:

QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC 1.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :49
 • Kích thước :5.97MB
 • Số trang :265
 • Đăng lúc :4 tháng trước
 • Số lượt tải : 39
 • Số lượt xem : 619

Thông tin sách:

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC
1. Khái niệm quá trình giáo dục
2. Bản chất và đặc điểm của quá trình giáo dục.
3. Quy luật của quá trình giáo dục.
4. Động lực và các khâu của quá trình giáo dục
5. Tự giáo dục và giáo dục lại
CHƯƠNG 2. NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC
1. Khái niệm chung về nguyên tắc giáo dục
2. Hệ thống các nguyên tắc giáo dục
CHƯƠNG 3. NỘI DUNG GIÁO DỤC.
1. Những cơ sở xây dựng nội dung giáo dục
2. Những nội dung giáo dục cơ bản
3. Một số nội dung giáo dục khác trong nhà trường hiện nay
CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC.
1. Khái niệm phương pháp giáo dục.
2. Hệ thống các phương pháp giáo dục..
3. Vấn đề lựa chọn và phối hợp các phương pháp giáo dục
CHƯƠNG 5. NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP
1. Các chức năng của người giáo viên chủ nhiệm lớp
2. Nhiệm vụ, nội dung công tác chủ nhiệm lớp..
3. Các phương pháp tác động giáo dục của người giáo viên chủ nhiệm.
4. Những phẩm chất và năng lực sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm lớp
Bài tập vận dụng

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook