Hướng Dẫn Nông Dân Nuôi Bò Thịt PDF

Tác giả : Mai Văn Sánh

Thông tin sản phẩm:

  • Lượt đọc :207
  • Kích thước :2.54MB
  • Số trang :65
  • Đăng lúc :2 năm trước
  • Số lượt tải : 92
  • Số lượt xem : 794

Tóm tắt nội dung:

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã nhận được ý kiến từ các đồng nghiệp công tác tại Viện Chăn nuôi và các bạn đang thực hiện dự án DelPHE 90 về “Tăng cường năng lực chăn nuôi đại gia súc trong nông hộ”.

Giới thiệu sách

Cuốn sách “Hướng dẫn nông dân nuôi bò thịt” của tác giả Mai Văn Sánh có kèm theo tranh dễ đọc, dễ hiểu sẽ giúp các bà con nhà nông hiểu rõ hơn về chăm sóc nuôi dưỡng, quản lý, và khai thác bò thịt một cách hiệu quả. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã nhận được ý kiến từ các đồng nghiệp công tác tại Viện Chăn nuôi và các bạn đang thực hiện dự án DelPHE 90 về “Tăng cường năng lực chăn nuôi đại gia súc trong nông hộ”. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu đó.