Hoá học phân tích 3 - Các phương pháp định lượng Hoá học PDF

Tác giả : Nguyễn Tinh Dung
Tóm tắt nội dung:

Học phần 1: Lí thuyết cân bằng ion trong dung dịch.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :205
 • Kích thước :9.14MB
 • Số trang :305
 • Đăng lúc :1 năm trước
 • Số lượt tải : 84
 • Số lượt xem : 859

Thông tin sách:

Giáo trình Hoa học Phân tích giảng dạy cho sinh viên ngành Hoa học, chuyên môn 1 các trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) gồm các học phần sau đây...
Học phần 1: Lí thuyết cân bằng ion trong dung dịch.
Học phần 2: Thực hành nghiên cứu phản ứng ion trong dung dịch.
Học phần 3: Các phương pháp định lượng hoá học.
Học phần 4: Thí nghiệm phân tích định lượng.
Học phần 1 cung cấp những cơ sở lí thuyết về cân bằng ion nhằm giúp sinh viên nắm được quy luật về tương tác ion trong dung dịch, từ đó giúp hiểu được bản chất của các phản ứng vô cơ xảy ra trong dung dịch nước.
Phần lí thuyết này được minh hoạ trong phần thực hành ở học phần 2. Đồng thời cũng được vận dụng để xây dựng cơ sở lí thuyết về phân tích định lượng sẽ được trình bày trong học phần 3 và 4.
Toàn bộ kiến thức lí thuyết của giáo trình Hoá học Phân tích, trong đó lí thuyết cân bằng ion là then chốt, nhằm đạt các yêu cầu
- Tạo cho sinh viên tiềm lực để hiểu sâu sắc các kiến thức vô cơ, đại cương cần cho việc giảng dạy Trung học cơ sở.
: - Rèn luyện cho sinh viên năng lực tư duy, khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức cơ bản để lí giải các tình huống phức tạp.
– Rèn luyện năng lực tự học, thói quen độc lập nghiên cứu, làm việc nghiêm túc, sáng tạo, ý thức tổ chức kỉ luật tính trung thực, khách quan trong học tập là những phẩm chất hết sức cần thiết của người thầy
– Cung cấp kiến thức nền tảng để có thể hoàn thành chương trình Đại học Sư phạm (ĐHSP) theo yêu cầu liên thông giữa CĐSP và ĐHSP.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook