Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học PDF

Thể loại: Giáo dục
Tác giả : Kiều Thế Hưng
Tóm tắt nội dung:

Khái niệm về thao tác sư phạm.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :283
 • Kích thước :14.52MB
 • Số trang :206
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 40
 • Số lượt xem : 1.154

Thông tin sách:

Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học – Kiều Thế Hưng
MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG THỨ NHẤT CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THAO TÁC SƯ PHẠM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ
I. Khái niệm về thao tác sư phạm.
II. Vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng hệ thống các thao thác sư phạm trong dạy học lịch sử.
III. Những yêu cầu cơ bản của hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học lịch sử.
IV. Các nhân tố cấu thành thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử.
V. Phân loại hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử.
CHƯƠNG THỨ HAI PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG THAO TÁC SƯ PHẠM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC
I. Thao tác sư phạm trong việc xác định mục đích yêu cầu và kiến thức cơ bản của bài lịch sử nội khóa.
II. Thao tác về sử dụng ngôn ngữ trong bài học lịch sử.
III. Hệ thống động tác sư phạm trong bài học lịch sử ở trường phổ thông trung học.
IV. Tổng hợp hệ thống thao tác sư phạm trong bài học lịch sử.
CHƯƠNG THỨ BA THAO SƯ PHẠM TỪ NHẬN THỨC ĐẾN THỰC TIỄN DẠY HỌC LỊCH SỬ
I. Các thao tác sư phạm trong một bài nội khóa.
II. Các thao tác sư phạm trong làm bài tập, kiểm tra.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỦ YẾU

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook