Giáo trình pháp luật đại cương PDF

Tác giả : Mai Hồng Quý
Tóm tắt nội dung:

Phần thứ hai: Đại cương về các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm các lĩnh vực: pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, pháp luật lao động, pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, pháp luật hành chính và tố tụng hành chính, pháp luật kinh doanh, pháp luật đất đai, môi trường.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :5
 • Kích thước :112.22MB
 • Số trang :327
 • Đăng lúc :1 năm trước
 • Số lượt tải : 151
 • Số lượt xem : 1.325

Thông tin sách:

Giáo trình gồm 3 phần:
Phần thứ nhất: Đại cương về nhà nước và pháp luật, gồm những khái niệm và lí luận chung về nhà nước, pháp luật.
Phần thứ hai: Đại cương về các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm các lĩnh vực: pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, pháp luật lao động, pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, pháp luật hành chính và tố tụng hành chính, pháp luật kinh doanh, pháp luật đất đai, môi trường.
Phần thứ ba: Đại cương về pháp luật quốc tế, gồm những kiến thức chung về công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, luật thương mại quốc tế.
Phần thứ tư: Đào tạo luật và nghề luật ở Việt Nam.
Nội dung của Giáo trình Pháp luật đại cương được biên soạn theo hướng cập nhật kiến thức mới, phát huy tính tích cực, chủ động, liên hệ với thực tiễn của người học. Bên cạnh nội dung lí thuyết, sau mỗi chương là phần Câu hỏi ôn tập, nhằm giúp người học củng cố và vận dụng những kiến thức đã được tiếp cận. Giáo trình này cũng là tài liệu cần thiết cho giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông và các đối tượng quan tâm khác.
Trong quá trình biên soạn, do những hạn chế khách quan và chủ quan nên vẫn còn nội dung cần tiếp tục bổ sung và sửa đổi, Bộ Giáo dục và Đào tạo mong nhận được nhiều ý kiến góp ý để những lần xuất bản sau Giáo trình được hoàn chỉnh hơn.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook