Giáo trình Miễn dịch học ứng dụng PDF

Tác giả : Nguyễn Bá Hiên
Tóm tắt nội dung:

Vì đây là một môn học mới và rất cần thiết, trải nghiệm 3 năm giảng dạy, chúng tôi thấy cần phải biên soạn giáo trình này giúp sinh viên có tài liệu để học tập.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :134
 • Kích thước :13.07MB
 • Số trang :187
 • Đăng lúc :1 năm trước
 • Số lượt tải : 72
 • Số lượt xem : 1.011

Thông tin sách:

Năm 2007, để thực hiện yêu cầu đào tạo cán bộ bậc đại học chuyên ngành thú y thuộc chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn học “Miễn dịch học ứng dụng” bắt đầu được đưa vào giảng dạy cho sinh viên từ khóa 48 ngành thú y của khoa Thú y trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
Vì đây là một môn học mới và rất cần thiết, trải nghiệm 3 năm giảng dạy, chúng tôi thấy cần phải biên soạn giáo trình này giúp sinh viên có tài liệu để học tập.
Giáo trình “Miễn dịch học ứng dụng” là một tài liệu đầy đủ và cập nhật nhất ở Việt Nam về vacxin thú y và ứng dụng những kiến thức của miễn dịch học trong thú y. Vì vậy, giáo trình cũng là một tài liệu tham khảo tốt cho các cán bộ làm công tác nghiên cứu, xét nghiệm và thực hành trong nhiều lĩnh vực của ngành thú y.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã cố gắng thể hiện tính cơ bản, tính hiện đại, tính khoa học và tính hệ thống của chương trình môn học.
Là giáo trình của một môn học mới, mà số tài liệu tham khảo về môn học còn ít, trải nghiệm giảng dạy môn học còn ngắn và khả năng của người viết có hạn nên không tránh khỏi nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự chỉ dẫn, sự đóng góp của bạn đọc xa gần để cuốn sách được hoàn thiện trong lần tái bản tới.
Xin được trân trọng cảm ơn.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook