Giáo trình hình thái, giải phẫu học thực vật PDF

Tác giả : Ngô Thị Cúc
Tóm tắt nội dung:

Giáo trình được biên soạn dựa theo khung chương trình của bộ giáo dục và đạo tạo, dựa trên cơ sở các giáo trình Đại học Sư phạm - Nhà xuất bản Giáo dục 1974 - 1980 - 2001.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :0
 • Kích thước :33.26MB
 • Số trang :219
 • Đăng lúc :1 năm trước
 • Số lượt tải : 56
 • Số lượt xem : 1.171

Thông tin sách:

Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập bộ môn hình thái giải phẫu học thực vật trong trường Đại học sư phạm, chúng tôi đã biên soạn giáo trình "Hình thái giải phẫu học thực vật". Giáo trình được biên soạn dựa theo khung chương trình của bộ giáo dục và đạo tạo, dựa trên cơ sở các giáo trình Đại học Sư phạm - Nhà xuất bản Giáo dục 1974 - 1980 - 2001. Nội dung giáo trình gồm 2 phần, 4 chương:
Phần I: Mở đầu - Giới thiệu chung về giới thực vật và vai trò của thực vật. Đối tượng nhiệm vụ của Hình thái - Giải phẫu học thực vật. Lược sử nghiên cứu thực vật. Quan hệ giữa Hình thái - Giải phẫu học thực vật với các môn học khác. Phương pháp nghiên cứu Hình thái - Giải phẫu học thực vật.
Phần II : Gồm 4 chương.
Chương I : Tế bào thực vật.
Chương II: Mô thực vật.
Chương III: Các cơ quan sinh dưỡng.
Chương IV: Sự sinh sản và cơ quan sinh sản của thực vật.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi được tiếp thu những ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp, sinh viên và bạn đọc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Lần đầu tiên biên soạn chắc chắn giáo trình còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của đông đảo bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook