Giáo trình đất lâm nghiệp PDF

Tác giả : Đặng Văn Minh

Thông tin sản phẩm:

  • Lượt đọc :93
  • Kích thước :1.96MB
  • Số trang :180
  • Đăng lúc :8 tháng trước
  • Số lượt tải : 23
  • Số lượt xem : 406

Tóm tắt nội dung:

Giáo trình Đất Lâm nghiệp được biên soạn phục vụ cho việc giảng dạy môn Đất Lâm nghiệp thuộc chuyên ngành Lâm sinh và các chuyên ngành khác có liên quan của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Giới thiệu sách

Trong những năm qua, nội dung môn học Đất Lâm nghiệp luôn luôn thay đổi cùng với sự thay đổi của chương trình giảng dạy, đặc biệt là sau khi đổi mới chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Giáo trình Đất Lâm nghiệp được biên soạn phục vụ cho việc giảng dạy môn Đất Lâm nghiệp thuộc chuyên ngành Lâm sinh và các chuyên ngành khác có liên quan của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên. Đây là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo sau đại học và cũng là môn học phục vụ các môn học chuyên môn khác thuộc chuyên ngành học nói trên của các trường Đại học Nông Lâm nghiệp.
Nội dung chính trong giáo trình này bao gồm cả các kiến thức cơ bản và những kết quả nghiên cứu, ứng dụng mới nhất trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp.
Đây cũng là tài liệu tham khảo tốt cho những người làm công tác có liên quan tới sản xuất lâm nghiệp và nông lâm kết hợp.
Giáo trình Đất Lâm nghiệp được tập thể tác giả của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam biên soạn gồm 5 chương.
- Chương 1 trong giáo trình đề cập tới các kiến thức phân loại sử dụng đất lâm nghiệp
- Chương 2 trình bày phương pháp đánh giá đất lâm nghiệp,
- Chương 3 mô tả phương pháp điều tra đánh giá và xây dựng bản đồ dạng lập địa đất lâm nghiệp,
- Chương 4 trình bày các kiến thức sử dụng đất đồi núi Việt Nam
- Chương 5 đề cập tới các phương pháp nghiên cứu về đất đồi núi.
Các chương trong giáo trình được phân công biên soạn như sau:
- PGS.TS. Đặng Văn Minh, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, chủ biên và trực tiếp biên soạn chương 5.
- PGS.TS. Ngô Đình Quế, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, biên soạn chương 1, 2 và 3.
- GS.TS. Nguyễn Thế Đặng, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, biên soạn chương 4.
Các tác giả cảm ơn sự giúp đỡ về tài liệu và đóng góp ý kiến cho việc biên soạn cuốn giáo trình này của các cán bộ khoa học Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, các thầy cô giáo khoa Lâm nghiệp và khoa Tài nguyên - Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu giảng dạy và kết quả nghiên cứu có liên quan tới lĩnh vực đất lâm nghiệp ở trong và ngoài nước. Tuy đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tập thể tác giả mong nhận được sự góp ý của các nhà chuyên môn, thầy cô giáo, học viên và độc giả để cuốn giáo trình này ngày càng được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!