Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng PDF

Tóm tắt nội dung:

Trên cơ sở kế thừa các tri thức về di truyền học và cập nhật các tài liệu và công trình nghiên cứu trong những năm gần đây về di truyền học phân tử và công nghệ sinh học hiện đại, Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, hiện đại về cơ sở di truyền học cũng như cách tiếp cận nghiên cứu mới và những định hướng ứng dụng trong chọn giống cây trồng.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :2
 • Kích thước :35.41MB
 • Số trang :307
 • Đăng lúc :10 tháng trước
 • Số lượt tải : 27
 • Số lượt xem : 433

Thông tin sách:

Trong những năm gần đây, khoa học chọn giống cây trồng đã đạt được nhiều thành tựu lớn nhờ ứng dụng những tri thức và kỹ thuật hiện đại của sinh học và công nghệ sinh học. Trên cơ sở kế thừa các tri thức về di truyền học và cập nhật các tài liệu và công trình nghiên cứu trong những năm gần đây về di truyền học phân tử và công nghệ sinh học hiện đại, Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, hiện đại về cơ sở di truyền học cũng như cách tiếp cận nghiên cứu mới và những định hướng ứng dụng trong chọn giống cây trồng. Đặc biệt, cuốn giáo trình còn trình bày những vấn đề mới, như ứng dụng công nghệ gen, công nghệ tế bào thực vật trong tạo giống cây trồng, kỹ thuật RNAi và chọn giống bằng chỉ thị phân tử. Cuốn Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập bộ môn này ở trường đại học, cao đẳng và là tài liệu tham khảo cho giáo viên của trường phổ thông.
Cuốn Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng được cấu trúc bởi phần mở đầu, 9 chương và tài liệu tham khảo, cụ thể như sau:
Mở đầu
Chương 1. Cơ sở của đặc tính di truyền
Chương 2. Vật liệu khởi đầu trong chọn giống cây trồng
Chương 3. Ưu thế lai và các phương pháp lai trong chọn giống cây trồng
Chương 4. Di truyền đa bội thể và chọn giống cây trồng
Chương 5. Đột biến và ứng dụng trong chọn giống cây trồng
Chương 6. Di truyền số lượng và phân tích tỉnh trạng số lượng trong chọn giống cây trồng
Chương 7. Lai tế bào soma và nuôi cấy mô tế bào thực vật trong chọn giống cây trồng
Chương 8. Kỹ thuật chuyển gen và ứng dụng trong chọn giống cây trồng
Chương 9. Chỉ thị phân tử và chọn giống cây trồng
Tài liệu tham khảo

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook