Động lực học công trình PDF

Tác giả : Phạm Đình Ba
Tóm tắt nội dung:

Trong thực tế, phần lớn các công trình xây dựng đểu chịu tác dụng của tải trọng động.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :395
 • Kích thước :8.09MB
 • Số trang :206
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 254
 • Số lượt xem : 2.680

Thông tin sách:

Ở phán tĩnh học công trình của giáo trình Cơ học kết cấu, ta đã nghiên cứu các phương pháp tính loán công trình chịu tác dụng của tải trọng tĩnh. Trong thực tế, phần lớn các công trình xây dựng đểu chịu tác dụng của tải trọng động.
Khái niệm về động lực học là khái niệm gắn liền với khái niệm về lực thay đổi theo thời gian; nghiên cứu động lực học cồng trình là nghiên cứu công trinh chịu tác dụng của tái trọng thay đối theo thời gian.
Nhiệm vụ cơ bản cùa bài toán động lực học công trình là xác định chuyên vị và nội lực trong kết cấu công trình khi công trình chịu tác dụng của tái trọng thay đối theo thời gian: Trên cư sớ đó, sẽ xác định được các biến dạng và ứng suất cực đại đế tính toán kiểm tra các công trinh thực, đồng thời lựa chọn được kích thước kết cấu hợp lí đảm bảo biến dạng và ứng suất nhỏ để thiết kế các công trình mới, tránh các hiện tượng cộng hướng.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook