Đỏ và đen PDF

Tác giả : XtăngĐan

Thông tin sản phẩm:

  • Lượt đọc :41
  • Kích thước :11.40MB
  • Số trang :452
  • Đăng lúc :1 tháng trước
  • Số lượt tải : 39
  • Số lượt xem : 371

Tóm tắt nội dung:

Ông là người mở đầu cho trào lưu chủ nghĩa hiện thực phê phán trong văn học nước Pháp.

Giới thiệu sách

Xtăngđan (Stendhal), tên thật là Hãngri Bâylơ (Henri Beyle), sinh năm 1783 và mất năm 1842. Ông là người mở đầu cho trào lưu chủ nghĩa hiện thực phê phán trong văn học nước Pháp. Sự xuất hiện của trào lưu văn học đó gắn liền với những cuộc đấu tranh xã hội sôi sục và liên tiếp; diễn ra ở nước Pháp trong hơn nửa thế kỷ, từ 1789 đến 1848, nghĩa là hầu suốt cuộc đời Xtăngđan.