Đô Thị Trong Tiểu Thuyết Việt Nam Đương Đại PDF

Tác giả : Đỗ Thanh Hương
Tóm tắt nội dung:

Bối cảnh đó đã làm biến đổi sâu sắc và toàn diện các lĩnh vực đời sống, với phạm vi ảnh hưởng ngày càng lan rộng.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :2
 • Kích thước :27.61MB
 • Số trang :294
 • Đăng lúc :9 tháng trước
 • Số lượt tải : 62
 • Số lượt xem : 487

Thông tin sách:

Nghiên cứu về đô thị trong văn học đã được giới văn hóa và văn học trên thế giới quan tâm từ lâu; nhưng ở Việt Nam, gần đây, vấn đề đô thị trong văn học mới thực sự được chú ý, nhất là sau hơn ba thập niên tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bối cảnh đó đã làm biến đổi sâu sắc và toàn diện các lĩnh vực đời sống, với phạm vi ảnh hưởng ngày càng lan rộng. Đô thị, bên cạnh mặt tích cực, đã và đang bộc lộ những mặt trái đầy nhức nhối. Đô thị đã không còn là vấn đề riêng của đô thị học, xã hội học, văn hóa học mà là mối quan tâm của nhiều nhà văn, đặc biệt là về vấn đề nhân sinh trong môi trường đô thị.
Để bạn đọc hiểu hơn về không gian, môi trường tự nhiên và xã hội của đô thị Việt Nam dưới góc nhìn văn học với những góc cạnh đa chiều thông qua góc nhìn của nhiều nhà văn nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Đô thị trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại của TS. Đỗ Thanh Hương.
Cuốn sách hướng đến việc bước đầu hệ thống hóa và phân tích tác động của quá trình đô thị hóa đến đời sống xã hội và tri nhận của nhà văn về các giá trị và các mối quan hệ phức tạp trong đời sống đô thị hiện đại thông qua cái nhìn độc đáo và thông điệp của các nhà văn; phân tích những phương thức thể hiện cảm quan đô thị trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại.
Nội dung chính của cuốn sách gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận và sự hình thành, phát triển của cảm quan đô thị trong văn học Việt Nam;
Chương II: Những phương diện cơ bản về đô thị trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại;
Chương III: Phương thức thể hiện cảm quan đô thị trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.
Tháng 10 năm 2020
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook