Di Truyền Và Công Nghệ Tế Bào Soma PDF

Tóm tắt nội dung:

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: - Chương 1: Cấu trúc và chức năng của tế bào Soma - Chương 2: Đột biến và tái tổ hợp Soma - Chương 3: Lai tế bào Soma - Chương 4: Di truyền tế bào Soma và ung thư Cuốn sách này phục vụ chủ yếu các đối tượng là sinh viên cao đẳng và đại học cũng như nghiên cứu sinh và sinh viên cao học.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :411
 • Kích thước :4.69MB
 • Số trang :125
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 119
 • Số lượt xem : 1.275

Thông tin sách:

Cuốn sách Di Truyền Và Công Nghệ Tế Bào Soma được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu những kiến thức lý thuyết và thực nghiệm về một lĩnh vực chuyên môn sâu có liên quan đến Di truyền học và Tế bào học của dạng tế bào Eucaryota cấu tạo nên các mô, các cơ quan của toàn thể đa bào - tế bào soma. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:
- Chương 1: Cấu trúc và chức năng của tế bào Soma
- Chương 2: Đột biến và tái tổ hợp Soma
- Chương 3: Lai tế bào Soma
- Chương 4: Di truyền tế bào Soma và ung thư
Cuốn sách này phục vụ chủ yếu các đối tượng là sinh viên cao đẳng và đại học cũng như nghiên cứu sinh và sinh viên cao học. Ngoài ra sách còn phục vụ các thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu và thực nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học, học sinh phổ thông trung học cuối cấp.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook