Cơ sở công nghệ sinh học - tập 4 - Công nghệ vi sinh PDF

Tác giả : Lê Văn Nhương
Tóm tắt nội dung:

CÁC NGUYÊN LÝ CÔNG NGHỆ VI SINH VẬT Chương 2.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :4
 • Kích thước :72.28MB
 • Số trang :528
 • Đăng lúc :10 tháng trước
 • Số lượt tải : 97
 • Số lượt xem : 688

Thông tin sách:

Chương 1. CÁC NGUYÊN LÝ CÔNG NGHỆ VI SINH VẬT
Chương 2. CÔNG NGHỆ LÊN MEN ETHANOL VÀ SẢN PHẨM
Chương 3, CÔNG NGHỆ LÊN MEN SẢN XUẤT CÁC ACID HỮU CƠ
Chương 4. CÔNG NGHỆ PROTEIN ĐƠN BÀO
Chương 5. CÔNG NGHỆ SINH TỔNG HỢP ACID AMINE
Chương 6. CÔNG NGHỆ SINH TỔNG HỢP ENZYME NHỜ VI SINH VẬT
Chương 7. CÔNG NGHỆ LÊN MEN SẢN XUẤT CHẤT KHÁNG SINH
Chương 8. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU VI SINH VẬT
Chương 9. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN VI SINH VẬT
Chương 10. CÔNG NGHỆ SINH HỌC XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Chương 11. CÔNG NGHỆ SINH TỔNG HỢP CÁC CHẤT HOẠT TÍNH SINH HỌC NHỜ VI SINH VẬT CHUYỂN GEN

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook

Thuộc bộ sách