Cố Đô Hoa Lư Lịch Sử Và Danh Thắng PDF

Thể loại: Lịch Sử
Tác giả : Lã Đăng Bật
Tóm tắt nội dung:

Nội dung: 1: Lời giới thiệu. 2: Cố Đô Hoa Lư. 3: Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. 4: Đền thờ vua Lê Đại Hành. 5:Mã Yên Sơn. 6: Động Am Tiên. 7: Xuyên Thủy Động. 8: Chùa Nhất Trụ. 9: Đền thờ công chúa Phất Kim. 10:Động Hoa Sơn. 11: Động Thiên Tôn Cố Đô Hoa Lư Lịch Sử Và Danh Thắng NXB Thanh Niên 1998 Lã Đăng Bật 124 Trang

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :365
 • Kích thước :5.15MB
 • Số trang :124
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 237
 • Số lượt xem : 1.820

Thông tin sách:

Nội dung: 1: Lời giới thiệu. 2: Cố Đô Hoa Lư. 3: Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. 4: Đền thờ vua Lê Đại Hành. 5:Mã Yên Sơn. 6: Động Am Tiên. 7: Xuyên Thủy Động. 8: Chùa Nhất Trụ. 9: Đền thờ công chúa Phất Kim. 10:Động Hoa Sơn. 11: Động Thiên Tôn
Cố Đô Hoa Lư Lịch Sử Và Danh Thắng
NXB Thanh Niên 1998
Lã Đăng Bật
124 Trang

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook