Cẩm nang kinh doanh Harvard - Quản lý thời gian PDF

Tác giả : Harvard Business
Tóm tắt nội dung:

Quyển Quản lý Thời gian sẽ trình này những vấn đề quan trọng và thiết yếu về việc quản lý thời gian: - Xác định và lập mức độ ưu tiên cho từng mục tiêu công việc - Xây dựng lịch trình làm việc và loại bỏ “những kẻ đánh cắp” thời gian - Giao phó công việc hiệu quả cho nhân viên - Duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống… Thực hiện tốt việc quản lý thời gian sẽ giúp bạn tăng tính hiệu quả và năng suất làm việc của bạn cũng như của cả tổ chức.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :899
 • Kích thước :3.20MB
 • Số trang :176
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 1.042
 • Số lượt xem : 5.434

Thông tin sách:

Việc sử dụng thời gian hiệu quả là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của người quản lý. Quyển Quản lý Thời gian sẽ trình này những vấn đề quan trọng và thiết yếu về việc quản lý thời gian:
- Xác định và lập mức độ ưu tiên cho từng mục tiêu công việc
- Xây dựng lịch trình làm việc và loại bỏ “những kẻ đánh cắp” thời gian
- Giao phó công việc hiệu quả cho nhân viên
- Duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống…
Thực hiện tốt việc quản lý thời gian sẽ giúp bạn tăng tính hiệu quả và năng suất làm việc của bạn cũng như của cả tổ chức. Bạn sẽ biết cách cân bằng những chiến lược, mục tiêu của công việc với những ưu tiên, mong muốn, sở thích của cá nhân để có một cuộc sống hài hòa và trọn vẹn.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook

Thuộc bộ sách