Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Kỹ Năng Thương Lượng PDF

Tác giả : Harvard Business
Tóm tắt nội dung:

Cho dù những khác biệt này liên quan đến việc mưa chiếc xe mới, tranh cãi về họp đồng lao động, các điều khoản bán hàng, một liên minh phưc tap gỉừa hai công ty, hay hiệp ước hòa binh giữa các quốc gia đang giao tranh, thì chúng đều có thể giải quyết được thông qua thương lượng.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :441
 • Kích thước :1.96MB
 • Số trang :142
 • Đăng lúc :2 năm trước
 • Số lượt tải : 763
 • Số lượt xem : 3.920

Thông tin sách:

Thương lượng là một phương cách để con người thỏa thuận và trao đổi những khác biệt. Cho dù những khác biệt này liên quan đến việc mưa chiếc xe mới, tranh cãi về họp đồng lao động, các điều khoản bán hàng, một liên minh phưc tap gỉừa hai công ty, hay hiệp ước hòa binh giữa các quốc gia đang giao tranh, thì chúng đều có thể giải quyết được thông qua thương lượng. Thương lượng cũng có nghĩa là tìm kiếm sir nhất trí giữa các bên thông qua dối thoại.
Thương lượng luôn hiện hữu trong mọi khía cạnh của cuộc sống, cả ở gia đình lẫn nơi làm việc. Cha mẹ và con cái thương lượng khi bàn về cách cãi thiện điểm số môn toán ở trường. Tương tự như vậy, hai vợ chồng thương lượng khi thỏa thuận ai sẽ dọn dẹp nhà cửa còn ai sẽ đi mua hàng hóa cuối tuần. Tại nơi làm việc, thương lượng xảy ra thường xuyên hơn. Thực ra, gốc La tinh của từ này negotiatus có nghĩa là “xúc tiến kinh doanh”. Trong tiếng Tây Ban Nha hiện đại, nego-cios nghĩa là "kinh doanh”.

Một cuộc thương lượng kinh doanh có thể là một sự việc chính thức diẻn ra bằng tranh luận bên bàn thương lượng, tại đó bạn tranh cải về giá cả và cách thực hiện hoặc về các điều khoản phức tạp liên quan đến việc hợp tác kinh doanh. Thưong lượng cũng có thể dỉẻn ra ít trang trọng hơn, như cuộc họp giữa ban và các nhân viên đồng sự mà sự hợp tác của hai bên cần thiết cho việc thực hiện công việc. Nếu bạn là người giám sát, quản tý, hay điều hành, có thể bạn đã dành phần lón thời gian của ngày làm việc để thưong lượng với nhiều người trong nội bô và bên ngoài công ty - nhưng hiểm khi bạn nhận ra điều dó. Thương lượng cũng là khi bạn kết thúc một thương vu hay yêu cầu cap dưới nhất trí các mục tiêu thực hiện nào dó.
Thương lượng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống cả nhân và nghề nghiệp, vì vậy chúng ta cần phải cài thiện các kỹ năng thương lượng của mình. Ngay cả một cải thiện khiêm tốn nhất trong những kỹ năng này cũng có thể đem lại những kết quả đáng kể, như thêm một khoản tăng lưong, thỏa thuận tốt hơn về mua nhà, hay thu xép công việc hiệu quả hơn trong vấn phòng. Cuốn sách “Kỳ năng thương lượng” này có thể giúp bạn cài thiện các kỹ năng thương lượng, giúp bạn trở thành một người thương lượng hiệu quả hơn.
Cuốn sách trình bày và giải thích các khái niệm cơ bản duơc các chuyên gia thương lượng và những người giải quyết ván đề sáng tạo áp dụng. Cuốn sách cũng tập hợp những bí quyết thiết thực và ví dụ minh họa nhằm giúp bạn phát triển hơn nửa cuộc sống cả nhân và nghề, nghiệp của mình.
cute; dày dạn kinh nghiệm, cuốn sách “Các kỹ năng quản lý hiệu quả” này vần giúp bạn tìm hiểu và cải thiện những kỹ nâng thiết yếu mà mọi nhà quản lý hiệu quả đẻu cẳn phải nắm vững. Mỗi chương trong cuốn sách đều đem lại những lời khuyên thiết thực, huấn luyên cá nhân và cung cấp thông tin nền tảng mà bạn có thể áp dụng ngay trong công việc hàng ngày.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook

Thuộc bộ sách