Bộ truyện tranh Dấu ấn Rồng Thiên bộ 2 PDF

Bộ truyện tranh Dấu ấn Rồng Thiên bộ 2

Câu chuyện của manga này diễn ra giữa các sự kiện trong Dragon Quest III và Dragon Quest. Các hậu duệ của anh hùng huyền thoại ROTO và đồng hành của ông phải đối mặt với một ác mới có pha được một thời gian. Câu chuyện này cũng làm rõ nguồn gốc của DragonLord, lâu đời nhất của bất kỳ của lãnh chúa quỷ Dragon Quest.