Bộ truyện tranh Asari cô bé tinh nghịch PDF

Bộ truyện tranh Asari cô bé tinh nghịch

Hồi còn bé, tuy cùng là con gái nhưng chị em tôi thường xuyên cãi nhau. Nào thì ném ghế, lại còn bất chấp tất cả, lao vào cắn nhau như lấy được nữa... Bởi vậy nên hai đứa bị mẹ mắng suốt ngày.
Mà cứ cáu là mẹ bắt đầu vung thước kẻ. Tuy vậy, tôi chưa từng bị vụt trực tiếp lần nào. Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh nữa...
Nhà bốn người, đến ba người là nữ nên sự tồn tại của bố hơi bị mờ nhạt, không để lại ấn tượng gì máy.
Nói đến đây, chẳng biết các bạn đã nhận ra chưa, nhưng gia đình Asari được mô phỏng theo hình ảnh của chính gia đình tôi hồi trước đây.