Bệnh Học Cơ Xương Khớp Nội Khoa PDF

Tóm tắt nội dung:

Sách B ệnh học cơ xương khớp nội khoa do các cán bộ giảng dạy phân môn Cơ Xương Khớp thuộc Bộ môn Nội tông hợp — Đại học Y Hà Nội biên soạn, nhằm cung cấp các kiến thức cơ bàn nhất, cặp nhặt nhất về chẩn đoán và điểu trị các bệnh cơ xương khớp thường gặp ờ nước ta.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :2.100
 • Kích thước :28.12MB
 • Số trang :416
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 2.342
 • Số lượt xem : 10.058

Thông tin sách:

Cuốn Bệnh học cơ xương khớ p nội k h o a được biên soạn dựa vào chương trình đào tạo sau đại học của trường Đại học Y Hà Nội vói phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học - kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.
Sách B ệnh học cơ xương khớp nội khoa do các cán bộ giảng dạy phân môn Cơ Xương Khớp thuộc Bộ môn Nội tông hợp — Đại học Y Hà Nội biên soạn,
nhằm cung cấp các kiến thức cơ bàn nhất, cặp nhặt nhất về chẩn đoán và điểu trị các bệnh cơ xương khớp thường gặp ờ nước ta. Song song vối phần kiến thức, các tác giả còn nêu các kinh nghiệm lâm sàns của bàn thân, và minh hoạ nhiều hình ảnh với các chi dẫn để người đọc có thể dễ dàng áp dụng trên thực tế.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook