25 năm nghiên cứu và đào tạo báo chí truyền thông (1990 - 2015) PDF

Tóm tắt nội dung:

Giới thiệu các bài nghiên cứu của các thế hệ giảng viên Khoa Báo chí và Truyền thông nhằm tổng kết những thành tựu trong 25 năm qua Cập nhật các xu hướng nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực báo chí tuyên truyền Cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về vai trò quan trọng của nghiên cứu báo chí truyền thông đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí, đào tạo và thực tiễn tác nghiệp

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :2
 • Kích thước :133.47MB
 • Số trang :553
 • Đăng lúc :11 tháng trước
 • Số lượt tải : 63
 • Số lượt xem : 639

Thông tin sách:

Giới thiệu các bài nghiên cứu của các thế hệ giảng viên Khoa Báo chí và Truyền thông (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) nhằm tổng kết những thành tựu trong 25 năm qua (1990-2015)
Cập nhật các xu hướng nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực báo chí tuyên truyền
Cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về vai trò quan trọng của nghiên cứu báo chí truyền thông đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí, đào tạo và thực tiễn tác nghiệp

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook