1001 Chess Exercises for Beginners PDF

Tác giả : Franco Masetti
Tóm tắt nội dung:

Solving many tactical puzzles is what makes the difference for beginners and casual players.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :442
 • Kích thước :3.86MB
 • Số trang :126
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 251
 • Số lượt xem : 2.801

Thông tin sách:

Chess is 99% tactics! This well-known maxim may sound strange but is really just an exaggerated basic truth: if you want to win more games, nothing works better than training combinations. Solving many tactical puzzles is what makes the difference for beginners and casual players. There are two types of books on tactics, those that introduce the concepts followed by a some examples, and workbooks that contain numerous exercises. Chess masters Franco Masetti and Roberto Messa have done both: they explain the basic tactical ideas AND provide an enormous amount of exercises for each different theme. 1001 Chess Exercises for Beginners is a great first tactics book. It helps you in identifying weak spots in the position of your opponent, in recognizing patterns of combinations, and in visualizing tricks.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook