Giới thiệu bài nghe TOEIC

Giới thiệu bài nghe TOEIC

Trong bài nghe TOEIC, thí sinh phải chứng minh khả năng nghe hiểu ngôn ngữ nói tiếng Anh của mình. Phần nghe hiểu sẽ được thực hiện trong vòng 45 phút với 4 phần. Ở mỗi phần thí sinh sẽ được nghe hướng dẫn cụ thể và phải nghi nhận câu trả lời vào bản Answer Sheet. Thí sinh không được ghi nhận câu trả lời vào cuốn đề thi.

1. Phần 1: Hình ảnh (Photos)

Hướng dẫn: Với mỗi câu hỏi, thí sinh sẽ nghe 4 câu miêu tả về một bức tranh trong cuốn đề thi. Khi nghe, thí  sinh phải chọn câu miêu tả phù hợp nhất với hình ảnh là (A), (B), (C) hay (D), sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong bản Answer Sheet. Những câu miêu tả này không có trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một lần.

Nhìn bức tranh dưới đây:

http://210.245.88.31/GeneralStudy/TOEIC/Image/HinhMinhHoa/photo_hinh_direction.png

Ví dụ

Bạn sẽ nghe:

(A). They’re leaving the room

(B). They’re turning on the machine

(C). They’re standing near the table

(D). They’re reading the newspaper

Phương án (C) “They’re stading near the table” miêu tả chính xác nhất nội dung bức tranh, vì vậy chọn đáp án là (C) và ghi nhận vào bản Answer Sheet.

Xem Phương pháp tự luyện thi TOEIC phần Photos

Luyện tập thêm với các bài nghe TOEIC phần Photos

Các bạn có thể download bài nghe toeic miễn phí từ các bài tập mẫu trên.

2. Phần 2: Hỏi và trả lời (Question – Response)

Hướng dẫn: Trong mỗi câu, thí sinh sẽ được nghe một câu hỏi hoặc một câu miêu tả và 3 phương án trả lời. Các câu hỏi và trả lời sẽ không có trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một lần. Thí sinh sẽ chọn một phương án trả lời chính xác nhất (A), (B) hoặc (C) cho mỗi câu hỏi sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong bản Answer Sheet.

Ví dụ:

Bạn sẽ nghe: Where is the meeting room?

Bạn cũng sẽ nghe:

(A) To meet the new director

(B) It’s the first room on the right

(C)  Yes, at two o’clock

Phương án trả lời chính xác nhất cho câu hỏi “Where is the meeting room?” là (B): “It’s the first room on the right”. Vì vậy sẽ chọn đáp án (B) và ghi nhận vào bản Answer Sheet.

Xem thêm: Phương pháp tự luyện thi TOEIC phần Question - Response

Một số câu hỏi mẫu bài nghe TOEIC phần Question - Response

3. Phần 3: Hội thoại (Conversations)

Hướng dẫn: Trong phần này, thí sinh sẽ nghe một số đoạn hội thoại giữa hai người. Trong mỗi đoạn hội thoại, thí sinh sẽ phải trả lời 3 câu hỏi về nội dung của đoạn hội thoại. Thí sinh sẽ chọn một phương án trả lời chính xác nhất (A), (B), (C) hoặc (D) cho mỗi câu hỏi sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong bản Answer Sheet. Những đoạn hội thoại này không có trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một lần.

Xem thêm: Phương pháp tự luyện thi TOEIC phần Short conversations

Một số câu hỏi mẫu bài nghe TOEIC phần Conversations

4. Phần 4: Đoạn thông tin (Talks)

Hướng dẫn: Trong phần này, thí sinh sẽ nghe một số đoạn thông tin do một người nói. Trong mỗi đoạn thông tin, thí sinh sẽ phải trả lời 3 câu hỏi về nội dung được đề cập. Thí sinh sẽ chọn một phương án trả lời chính xác nhất (A), (B), (C) hoặc (D) cho mỗi câu hỏi sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong bản Answer Sheet. Những đoạn thông tin này không có trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một lần.

Xem thêm: Phương pháp tự luyện thi TOEIC phần Talks và Incomplete sentences

Một số câu hỏi mẫu bài nghe TOEIC phần Talks

Trên đây là những kinh nghiệm luyện nghe thi TOEIC. Nếu các bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe TOEIC, có thể đọc thêm các giáo trình như bài nghe toeic starter (bài nghe toeic 300 điểm cho người mới bắt đầu), bài nghe toeic analyst, bài nghe toeic starter third edition. Chúng tôi sẽ cố gắng upload các tài liệu này để các bạn có thể download bài nghe toeic về miễn phí.

Xem giới thiệu Bài Đọc TOEIC

BÌNH LUẬN

Bạn có biết?